Toegankelijkheid apps
Naar onze mening kan de wereld veel toegankelijker voor mensen met een beperking. Nu met de huidige techniek hoeven we ons een stuk minder de vraag de stellen of een gebouw, instelling of voorziening toegankelijk is voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel. Hieronder een paar handige apps die informatie verstrekken over de toegankelijkheid
.

Ongehinderd
Richt zich op alle gebouwen en voorzieningen. Zowel de app als de website tonen eenvoudig welke locaties toegankelijk zijn. Zo weet je van tevoren of je goed kunt parkeren, of je naar binnen kunt en of de toiletten bruikbaar zijn.

Sportdrempelvrij
Wil de drempel om te sporten voor mensen met een beperking verlagen. Met de app is het eenvoudig om sportaccommodaties te vinden en op hun toegankelijkheid te beoordelen. Dit kan vanuit de rol van sporter, toeschouwer of vrijwilliger.