Ango Falliet
Op 15 maart 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango).
De curator is Cees de Jong van Van Benthem & Keulen advocaten uit Utrecht.De Ango was de laatste tijd niet meer in staat aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De Algemene Ledenraad heeft in januari jl. maatregelen genomen om de situatie te veranderen, maar de financiële problemen waren te groot.

Begrip syndroom
Het begrip syndroom komt vaak voor in de namen die gebruikt worden om een bepaald type verstandelijke handicap mee aan te duiden. Syndroom betekent in dit geval dat er bij die persoon, behalve de verstandelijke handicap, nog een bepaald aantal andere (opvallende) kenmerken aanwezig zijn die bij elkaar behoren. Omdat het samengaan van dezelfde kenmerken ook bij andere mensen gevonden wordt, lijkt er sprake te zijn van één bepaalde afwijking met dezelfde oorzaak. Meestal krijgt een syndroom de naam van de arts die het samengaan van bepaalde kenmerken als eerste in de vakliteratuur heeft gepubliceerd. Zo is het Down syndroom genoemd naar de Engelse arts J.L.H. Down, die ruim een eeuw geleden als eerste de kenmerken van wat nu het Down syndroom heet, beschreef. Soms wordt een syndroom genoemd naar de belangrijkste kenmerken van het syndroom.

Lesbrief NAH oorzaken, gevolgen, signalen en zorg
Alle benodigde basisinformatie over NAH. Door de deskundigheid van professionals over NAH te bevorderen kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren. Hogeschool Windesheim Flevoland heeft in een werkplaats van Kennisplein Gehandicaptensector een lesbrief ontwikkeld met de basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel. Download hier

  De LEREN LEREN Methode
Een studievaardigheidmethode voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit van deze visuele leertechnieken. Door lesstof visueel te maken, ontstaat inzicht, verbetert het tekstbegrip en wordt het lange termijngeheugen effectiever aangesproken. De methode gaat uit van de eigen talenten en is juist geschikt bij dyslexie, AD(H)D, ASS, HB en beelddenkenMeer informatie op evcadviesbureau.com

Tuinieren in je hoofd - Op weg naar een gezond zelfvertrouwen
Diana de Raaf

Waarom kunnen we het niet laten om anderen te helpen? Waarom is het zo moeilijk om grenzen te stellen? Waarom lukt het ons maar niet om op te komen voor onze eigen behoeften en verlangens? En waarom mopperen we zo vaak op elkaar? Bepaalde situaties ervaren we als zo bedreigend dat ons instinctieve brein de regie overneemt en we terugvallen op de automatische reacties die we in onze jeugd hebben aangeleerd. Wat we nodig hebben is een gereedschap dat ons helpt beter met die instinctieve reactie om te gaan. Iets eenvoudigs dat ons helpt om, ook wanneer we niet helemaal helder meer kunnen denken, snel en vlot te zien hoe we het beste kunnen reageren. Dit boek laat aan de hand van heldere voorbeelden zien hoe je voor je eigen tuintje kunt zorgen. @DianadeRaaf Bestellen Contact

 

Het werk van
Onze stichting hetWerkvan, verkoopt kunst van ateliers waar kunstenaars werken met een beperking. Een initiatief van @MaartenWessels & @femkeriel. www.hetwerkvan.nl

Radio Dolfijntjes
Non stop hits for special kids
Kinder Plus Dagcentrum De Gelukkige Dolfijntjes biedt (ook medische) dagopvang aan kinderen met een beperking van 2 tot 16 jaar, op een unieke locatie: Wij zijn gevestigd op de ruime en sfeervolle